Guru Pengajar

NoUraian JabatanNama GuruJurusan
1KEPALA SEKOLAHCIPTO, S.Pd. M.MPd
NIP. 19690425 199403 1 008
Otomotif
2GURU
Waka Humas
SIGIT SETYAWAN
NIP. 19600424 198512 1 001
Olah Raga-Sosial
3GURU
Kaprodi TKR
SUKARNO, S.Pd
NIP. 19551231 198203 1 145
Otomotif
4GURU
Waka Kesiswaan
AMROZI, S.Pd
NIP. 19600413 198101 2 002
Matematika
5GURU
Waka Kurikulum
MASKUN, S.Pd
NIP. 19600211 198603 1 009
IPS
6GURU
Kaprodi Pemasaran
ISKAN WAHYUDI, S.Pd
NIP. 19560706 198612 2 001
Bahasa Inggris
7GURU
Waka Humas
KHOIRUL KHOTIMAH
NIP. 19601128 198903 1 009
Bahasa Indonesia
8GURULUTFI SUCI ELHAMI, S.Pd
NIP. 19640909 198903 2 010
Otomotif
9GURU
Kaprodi Multimedia
HARIYADI, S.Pd.
NIP. 19650624 198901 2 003
Bahasa Inggris
10GURUDEVVY YUNIAR, S.Pd.
NIP. 19560620 198303 1 012
Kimia
11GURUSITI MARIATUL ULUM, S.Pd.
NIP. 19571115 198503 1 016
Fisika
12GURUEVA DWI ARIMASTUTI, S.Pd.
NIP. 19620612 198703 2 014
Bimbingan Konseling
13GURUSRI NOERHAYATI, S.Pd.
NIP. 19640427 198703 2 014
PPKN
14GURUASTRI ATAS ASIH, S.Pd.
NIP. 19620722 198903 1 009
Bahasa Inggris
15GURUTEGUH ARIFYANTO, S.Pd.PAI
16GURU
Ka. Lab Pemasaran
SLAMET BUDI RAHARJO, S.Pd.Tata Niaga
17GURUKETUT ADI SUDARTA, S.Pd.Otomotif
18GURUEKO PRAMUDYO GUNTARTO, S.Pd.PPKN
19GURUACH. TOHIR, S.Pd.Seni
20GURUIMADUDIN ABIL FIDAK, S.Pd.Matematika
21GURUSUSHIANA KHUSAIN, S.Pd.IPS
22GURUBINTI NURJANNAH, S.Pd.Bahasa Inggris
23GURUMARIYA YUFITA, S.Pd.Matematika
24GURUSAMSURI, S.Pd.Penjasorkes
25GURURATNANING INDAH, S.Pd.Ekonomi
26GURU
Ka. Lab APHP
LAELY RAHMAWATI, S.Pd.Biologi
27GURUEKO SUSILOWANTO, S.Pd.Tata Niaga
28GURU
Ka. Lab MM
M. KOYIN, S.KomTeknik Informatika
29GURUSRI HARTATIK, S.Pd.Tata Niaga
30GURULANI DWI ARUMI, S.Pd.Tata Niaga
31GURUSRI SUCI WAHYUNI, S.Pd.PAI
32GURUHASANATUL MUNAWAROH, S.Pd.Bahasa Indonesia
33GURURISCYA JAYA HARDIANTI, S.Pd.Ekonomi
34GURUARIS RETMA DIANTO, S.Pd.Otomotif
35GURUSITI QONIAH, S.Pd.Matematika
36GURUMILASARI, S.Pd.Bahasa Indonesia
37GURUSLAMET RIYADI, S.Pd.Otomotif
38GURU
Ka. Lab. TKR
ARY TEGUH FEBRIYANTO, S.Pd.Otomotif
39GURU
Kaprodi APHP
NURUL ISMYATI, S.Pd.APHP
40GURUMELINDA NURTIYA E., S.Pd.Tata Niaga
41TU
KA. TU
SISWOYO, S.Pd.Bahasa Inggris
42TUMOH RIF'AN, S.Pd.Matematika
43TUM. NUR JAENURI, S.Pd.Informatika
44TUKACUNG AMINTO-
45TUSUTIKNO-
46TUMIRANTO-
47TUPUJI ENDRA PRASTYA-
48TUNUR AENI-
49TUNURKHOIRIYAH-
50TUAHMAD SYAHRONI-
51TUELLA RISTI RAHAYU-